Gislövs Stjärna

Det tredje stoppet på min höstutflykt blev på Gislövs Stjärna. Det är enkelt att hitta (mellan Gislöv och Östra Hoby) och när man svänger in på vägen som leder ner till danspalatset passerar men genom en ganska tät lövskog. Jag parkerade vid dansbanan. Sedan promenerade jag i en cirkel ner till idrottsplatsen och så tillbaka längst med grusvägen. Här är det lättillgängligt – däremot blev sträckan inte speciellt lång.

Gislövs stjärna består av två större lövskogsdungar som
skiljs åt av en bäckfåra omgiven av en betesmark. Den
norra dungen är en ädellövskog med inslag av gammal
grov ek, alm, bok, avenbok och fågelbär. Skogen innehåller
också en del döda träd och träd med håligheter.
Marken är på våren översållad med vitsippor. Söder om
bäcken ligger ”Lilla stjärnan”, en hassellund med höga
naturvärden. Trädskiktet består av ek, skogslind och alm,
grova träd, hålträd och gott om död ved, men lunden
domineras av stora och gamla hasselbestånd.

Kombinationen skogsdunge med omgivande åkerlandskap brukar alltid vara bra. Men ska man önska sig mer så hade det varit att man gjorde en promenadslinga i området. Det hade säker blivit mycket uppskattat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *