Skogsvett

De flesta känner till grunderna i Allemansrätten. Vår rätt att röra oss i naturen – men också vår skyldighet att vara varsamma och hänsynsfulla när vi gör så. Hittade en kul bild på nätet som illustrerar att även ett barn kan förstå konceptet. Allemansrätten är inte som många tror en urgammal rätt. Utan ett modernt påfund som inte är en självklarhet, utan kräver att vi som vistas i naturen respekterar djur och natur, men även markägare och andra som vistas i naturen.

Utdrag ur Naturvårdsverkets information om Allemansrätten

I stort får du göra följande

• Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (villor). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
• Gå, cykla och rida på privata vägar.
• Tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
• Bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus (villor).
• Plocka blommor, bär och svamp.
• Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
• Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är de ofta förbjudet att elda. Fråga din kommun vad som gäller.

Detta ska du tänka på för att visa hänsyn till, natur

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
• Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
• Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
• Du får inte ta eller skada träd och buskar.
• Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
• Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
• Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
• Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för att fiska med metspö, kastspö och vid kusten.
• Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och
skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

Jag hittade en kille som har tagit det ett steg längre och konkretiserat, en vad man kan kalla ortodox syn på vårt ansvar för att inte lämna spår efter oss i naturen, Björn Corander. Jag håller i princip med om allt han skriver, även om det kan finnas en poäng i att ha lite färgade kläder (jakttider), inte minst är det ett gott tips att hålla sig på redan upptrampad mark.

En annan god vana är att hälsa på dem man möter, helt enkelt för att det är trevligt. Är man ute på längre etapper när man vandrar är det inte ovanligt att man dessutom byter några ord om hur det ser ut längst med vägen.