Intressantare än det låter

I dagarna har Ystad Kommun skickat ut något som låter så tråkigt som en samrådshandling avseende Naturvårdsprogram för Ystads Kommun. Bakom det något missledande namnet döljer sig en spännande skrift som på ett tillgänglig sätt beskriver kommunens landskap och olika naturtyper. Handlingen är 110 sidor lång men den fungerar utmärkt för att fördjupa sig ett kapitel i taget. Inte minst den första delen har ett stort allmänintresse.

Syftet bakom ett Naturvårdsprogram är att ha med det i den kommunala planeringen av markutnyttjande med mer. Men förutom det så finns det kan den även användas i utbildningssyfte, för att ge tips och inspiration. På sidan 86 hittar man intressanta förslag på utflyktsmål. (flera av dem har jag med på denna sidan).

Något jag verkligen skulle vilja se förverkligat är att man tog tillvara på de tips som Siv har för att göra naturen tillgängligare och utveckla möjligheterna till ett rikt friluftsliv. Det rör sig om enkla åtgärder som någonstans att parkera bilen eller en liten informationsskylt.

Ystads kommun – Naturvårdsprogram.

Ystads natur under lupp – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.