Kronovalls Store Vång

För någon vecka sedan åkte jag norrut, så långt som någon mil norr om Tomelilla till ett naturreservat som heter Kronovalls Store Vång. Man svänger av från stora vägen vid Fågelofta och tar riktning mot Sankt Olof och Kronovalls slott. Precis i slutet vid en vacker allé finns det en skylt som pekar ut naturreservatet. På den lilla skogsvägen hälsar en räv oss välkommen. Den såg välmående ut. Den hade nog haft en bra sommar. Att området ganska nyligen fick status som naturreservat kan man läsa följande motivering till i Ystads Allehanda.

Det planerade naturreservatet i sig utgörs av vidsträckt betesmark med mer eller mindre öppna partier.
Att området kandiderar till naturreservat hänger vidare samman med förekomsten av artrika kärr, med tillhåll för såväl lövgrodor som större vattensalamandrar. Länsstyrelsen listar även vidkroniga ekar, granspira och kattfot som arter att värna lite extra om.

Men det handlar om mer än så. Länsstyrelsen nämner flera värden som markhistoriskt, biologiskt, botaniskt, skogligt, zoologiskt och landskapsmässigt viktiga.

Det är faktiskt ett riktigt bra resmål. Enkelt att ta sig fram och hitta. Omväxlande natur med skog, betesmark och lite våtmark samt inte minst en vacker omgivning. Tyvärr fastnade inte den vackra hjorten jag såg på bild, men här verkar finnas ett rikt djurliv.