Tornaton – Karups ängar

Jag är väl ingen direkt fågelskådare. Ska jag vara riktigt ärlig är jag överhuvudtaget inte på något sätt en fågelskådare. Men jag har förstått att det är populärt. Eftersom det finns fina fågelmarker i krokarna så gav jag mig ut på en liten rundtur i tornets tecken. Det renderade i tre inlägg – varav detta är det första.

Strax norr om Snogeholm finns Ilstorp. Hittar man hit och svänger av mot Everlöv kommer man efter bara några hundra meter fram till det första tillfället att spana efter fåglar. Det ligger ett fågeltorn på vänstersida. Parkering finns precis bredvid tornet.

Härifrån kan man blicka ut över Karups ängar som är den södra ut posten till Naturreservatet Klingälvsåns dalgång. Det är ett stort reservat och i den andra änden hittar man Vombs Ängar och Krankesjön. Karups Ängar är förbjudna att beträdas 15/4 till den 15/7.

Följande fåglar kan man hitta enligt Skof

Sträckfåglar: Höst och vinter rastar och övervintrar här stora mängder gäss. Det är först i senare delen av oktober som de stora flockarna av gäss kommer hit, för att kulminera i november/december. Sädgås, bläsgås, spetsbergsgås och vitkindad gås kan ses vid ett besök. En eller flera fjällgäss ses årligen. Den som tar sig tid att granska sädgässen har stor möjlighet att leta upp tundrasädgäss. Läs mer om gås- & örnskådning i särskilt kapitel i boken. I oktober och november rastar stora mängder tofsvipor och ljungpipare.Vinter: Vid ett besök senhöst eller vinter kan man räkna med rovfåglar som havsörn, kungsörn (numera året runt), blå kärrhök, fjällvråk, ormvråk, tornfalk, glada, duvhök och sparvhök. Vinterhämplingar finns nästan alltid på något ogräsfält vid Ilstorp. Häckfåglar: På Karups ängar häckar storspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata och gulärla. Rödspov häckar inte längre utan rastar endast numera. När ängarna översvämmas på våren rastar brushane, gluttsnäppa, grönbena, svartsnäppa och de flesta simänderna. Tillfälligt: rödhalsad gås, större skrikörn, jaktfalk och vaktel.

Det finns med andra ord gott om möjligheter för den fågelintresserade att kryssa, Själv lyckades jag identifiera två sädesärlor. Ungefär en kilometer längre fram längst vägen passerar man en bro. Här finns en plattform där man kan stå. Men för att få ut något av sitt besök rekommenderar jag en rejäl kikare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *