Heinge Fritidsområde

Norr om Lövestad hittar du Heinge Fritidsområde som det så fint heter enligt skylten vid parkeringen, men jag har också hört det kallas Heinge Strövområde. Området har nog kommit lite i skymundan. Det baserar jag på det faktum att den markerade led som ska ta en runt området är minst sagt svår att följa. Rena gissningar och kvalificerade sådana följt av enstaka ledtrådar om man raljerar lite. Om man inte blir nervös av att tappa bort markeringar då och då och har ett hyfsat lokalsinne/GPS är det inga större problem.

Strövområdet ligger kring en bit av Djurrödsbäckens dalgång. Här möts ett ålderdomligt kulturlandskap med varierad natur. En rundtur i området tar besökaren genom lövskog, enefälad och ekhagar, över gärdsgårdar och betade kullar. På våren finns både blåsippor och backsippor i strövområdet. Den rena Djurrödsbäcken har – innan Sjöbo kommuns tid – dämts upp så att det har bildats en liten sjö och ett träsk i en del av dalen. Här häckar sångsvan och flera mindre fåglar. I skogen hörs bl. a. spillkråka, skogsduva och nötväcka.

Ystad Allehanda hade gjort en vandring i området som ganska exakt beskriver det jag upplevde. Ett vacker område som man kan stanna till i för jag misstänker att det finns ett ganska rikt fågel- och djurliv.

Vid parkering finns det en vitmarkering och en skåneledsmarkering som är enkla att hitta. Man följer skåneleden till man kommer fram till vindskyddet. Vid vindskyddet är det enkelt att ta sig ner till sjökanten. Där övergår man till att följa vit markering. En liten ledtråd är att den i ganska stor utsträckning följer sjökanten. När man kommit runt till andra sidan sjön blir det lite knäveligare. Markeringarna försvinner i princip helt och här får man helt enkelt hålla tummarna. Men om man bara håller något sånär koll på vart man har sjön och i vilken riktning parkeringen ligger åt hittar man de vita markeringarna igen. Hela turen är ganska exakt tre kilometer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.