Tornaton – Krankesjön

Strax norr om Veberöd återfinner man Krankesjön. Med tre fågeltorn och ett näste bland vassen så måste det nog vara en av de bättre platserna att skåda fåglar. Det finns dessutom möjlighet att promenera runt sjön. En tur som tar ca 2-3 timmar.

Skof listar upp en hel mängd fåglar så för en amatör eller nybörjare borde det vara ganska enkelt att skaffa sig ett nytt kryss. För den som bara har ett allmänt naturintresse kan det nog vara ännu mer spännande – om man har en rejäl kikare.

Häckfåglar: rördrom, sångsvan, knölsvan, grågås, årta, skedand, brun kärrhök, lärkfalk, vattenrall, fisktärna, svarttärna, mindre hackspett, gräshoppsångare, gransångare, skäggmes, pungmes, sommargylling och gråsiska. Av delvis outredda orsaker varierar antalet häckande och rastande andfåglar kraftigt mellan olika år. Sträckfåglar: Under vår och höst rastar alla Sveriges simänder, samt vigg, brunand, knipa och salskrake. I maj kan stora flockar av både vitkindad gås och prutgås sträcka förbi. Vidare rastar gärna dvärgmåsar, och både aftonfalk och vassångare är nästan årliga. Svarthalsad dopping, som en gång gjorde sjön känd, ses årligen men häckar inte regelbundet. Vinter: gäss och änder stannar så länge vattnet är öppet. Kungsörn och havsörn ses ofta. Tillfälligt: ägretthäger, purpurhäger, rostand, rödhuvad dykand, vitögd dykand, dvärgörn, mindre sumphöna, jungfrutrana, storlabb, sandtärna, vitvingad tärna, skäggtärna, stubbstjärtseglare, svarthakad buskskvätta, rödstrupig sångare och brandkronad kungsfågel.

Jag besökte Silvåkra tornet i den Östra delen av sjön samt nästet som ligger en bit ut i vassen. Det var häftigt att se skarvarna som hade bosatt sig i ett träd och såg ut som stora övermogna frukter. Där de satt och smälte frukosten.

Länk till Lunds Kommuns sida om Krankesjön som även har en länk till en folder som man kan skriva ut och ta med sig hittar du här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.