Vitemölla Strövområde

I samband med mitt besök på Haväng så tog jag även en tur i Vitemölla Strövområde. Rent tekniskt ligger även Haväng till största delen i strövområdet. Trots att de två områdena ligger så nära finns det stora skillnader. Det är betydligt mer beväxt och det finns till och med lite barrskog om man kommer från Vitemölla. För den som vill kan man promenera längst med sandstranden hela vägen bort till haväng. Stranden kanske inte är milsvidd, men i alla fall några kilometer.

In mot land höjer sig backarna; mäktiga, sandiga avlagringar från inlandisens avsmältning för ca 13 000 år sedan. Genom sandavlagringarna har Klammersbäck eroderat en djup ravin som är lövskogsbevuxen. På ömse sidor om bäcken finns stora områden med tallskog. Större delen av reservatet är dock öppna, betade hedar. På de magra betesmarkerna blommar under våren både backsippa och fältsippa.

Kombinationen Haväng, Lunch i Kivik och därefter Vitamölla är en perfekt dagstur. För den som inte tar med egen picknick och slår sig ner i backarna, eller på stranden. Då kan man spendera hela dagen i strövområdet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.