Froenahejdan

Av de tre platserna i närheten av Lövestad var detta den sista platsen. Det var inte helt lätt att hitta eftersom skylten vid parkeringen täcktes av en stor gren och infarten till parkeringsfickan ligger precis i en vägkorsning. Studera kartan lite extra noga så att du vet var du ska. Jag har satt min markering exakt på parkeringen. Tack vare detta hittade jag en bonusplats i en dunge någon kilometer söderut som jag lagt in på min karta.

När man parkerat vid parkeringsplatsen följer man en liten väg som efterhand blir smalare och smalare för att efter ca 1 km ta slut.

Ängsbokskogen har en vacker vår- och försommarflora  med t ex gulplister, vitsippa, skogsviol,  myska och buskstjärnblomma. Till rariteterna hör den sällsynta fläckiga lungörten. Förutom bok finns även en del grova ekar och äldre avenbokar, samt t ex ask,  alm, lind, fågelbär och hassel. Knutet till de gamla träden finns en rik moss- och lavflora med  bl a de rödlistade lavarna bokvårtlav och flikig sköldlav.

Det verkade finnas ganska begränsade möjligheter att avvika alltför mycket från stigen och bege sig djupare in i reservatet eftersom ett stängsel blockerade möjligheterna att ta sig in på betesmarkerna. Om man kör förbi och behöver sträcka på benen är det bra att reservatet finns, men som enskilt resmål kan det bli en besvikelse. Froenahejdan blev naturreservats 2003 och då fanns möjligheten att ströva med i motivet även om skyddet av naturen verkar varit det primära.

Kan ju tillägga att jag kom hit efter att precis varit på två mycket bra platser Lövestads Åsar och Heinge Fritidsområde och det påverkar ju mitt omdöme om Froenahejdan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.